เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document O34 ประกาศเจตจำนงสุจริต(ภาษาไทย)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74.24 KB
Adobe Acrobat Document O34 ประกาศเจตจำนงสุจริต English 4 ข้อ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.62 KB
Adobe Acrobat Document O34 ประกาศเจตจำนงสุจริต(ภาษาจีน)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112.99 KB