สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์ - ปราสาทลอยฟ้า
 
สีประจำโรงเรียน
ฟ้า - ขาว

   ฟ้า หมายถึง การศึกษา
   ขาว หมายถึง พระพุทธศาสนา