fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
เข้าสู่ระบบสมาชิก
 
  สมัครสมาชิก
   
 
 

แสดงข้อมูล
  
โรงเรียนศรีนคร จัดงานทำบุญซุ้มพระ
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2558
มีคนดู 877 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนศรีนคร
เมื่อ 11 มิถุนายน 2557
มีคนดู 818 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนศรีนคร ได้จัดขึนในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์(2)
เมื่อ 2 มกราคม 2557
มีคนดู 823 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนศรีนคร ได้จัดขึนในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์
เมื่อ 2 มกราคม 2557
มีคนดู 762 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนศรีนคร จัดให้มีการเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2556 ณ อุทยานแห่งชาติดอยผากอง ถ้ำเอราวัณ แก่งหลวง จังหวัด แพร่(2)
เมื่อ 26 ธันวาคม 2556
มีคนดู 1452 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนศรีนคร จัดให้มีการเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2556 ณ อุทยานแห่งชาติดอยผากอง ถ้ำเอราวัณ แก่งหลวง จังหวัด แพร่
เมื่อ 26 ธันวาคม 2556
มีคนดู 1113 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
คณะกรรมการติดตาม โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
เมื่อ 23 ธันวาคม 2556
มีคนดู 859 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ระบบดูแลช่วยเหลือดีเด่น ระดับสถานศึกษา
เมื่อ 9 สิงหาคม 2556
มีคนดู 882 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2556
เมื่อ 8 สิงหาคม 2556
มีคนดู 1243 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
รับการประเมินจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
เมื่อ 8 สิงหาคม 2556
มีคนดู 755 คน
  
  
หน้าแรก   ก่อนหน้า    หน้า 1/4     ต่อไป   หน้าสุดท้าย
 
 

โรงเรียนศรีนคร  414 หมู่ 3 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180  โทร.055-652988
design by jutamattt email :
jutamattt@gmail.com


fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat