นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
 
  สมัครสมาชิก
   
 

 

 

 

รายชื่อสำหรับโปรแกรม Scantool4  คลิก ที่นี่

โหลดไฟล์สำหรับป้อนข้อมูล SDQ (ฉบับครู, นักเรียน) , EQ 

 

"งานคริสต์มาสและวันปีใหม่ "

            โรงเรียนศรีนครจัดให้มีกิจกรรมคริสต์มาสและวันปีใหม่ ในวันที่ 29 ธันวาม  2560 ณ หอประชุมศรีนคร

 ชมภาพกิจกรรม

 

  ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและงาน ๖๐ ปี ราตรีศรีนคร

เมื่อวันที่ 10  ธันวาคม  2560 นายอำนวย  อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 และคณะศิษย์เก่า ให้เกียรติมาร่วมงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และงาน ๖๐ ปี ราตีศรีนคร ณ หอประชุมศรีนคร 


ชมภาพกิจกรรม คลิก

 

ไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

     วันที่ 14 มิถุนายน 2561  นายอำนวย  บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน  ศรีนคร พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน        โรงเรียนศรีนครร่วมกันจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้แสดงความเคารพและระลึกถึง        พระคุณบูรพาจารย์


ชมภาพกิจกรรม คลิก

 โรงเรียนศรีนครจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน

             วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายอำนวย  บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักกระบวนการทางประชาธิปไตยและฝึกฝนให้นักเรียนทำหน้าที่เป็นตัวแทนนักเรียนอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

http://www.siamvip.com/ManageFiles/http://www.siamvip.com/ManageFiles/FileUploads/snk/imgUploads/11059604_907010822719711_5218398751144377022_n.jpg

>>คลิกชมภาพเพิ่มเติม<<

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2560
                            
                                                                                        
            วันที่ 15 มิถุนายน  2561 โรงเรียนศรีนคร ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนอำเภอศรีนคร จัดกิจกรรมจัดโครงการเด็กและเยาวชนอำเภอ ศรีนครร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น  โดยมีการบรรยายให้ความรู้และมีกิจกรรม ให้นักเรียนได้ร่วมกันปฏิบัติ ณ ห้องประชุมวิทยาศาสตร์

                                            
>>> ชมภาพกิจกรรมเพิมเติม <<<                                                     


                                                        

กิจกรรมร่วมกับชุมชน : แนะแนวศึกษาต่อให้กับโรงเรียนประถมในเขตบริการ

          ผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียน ออกแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตบริการของโรงเรียนศรีนคร ระหว่างวันที่ 7 - 11 มีนาคม 2559

        

        

กิจกรรมร่วมกับชุมชน : สวัสดีปีใหม่คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ

           เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2561 นายอำนวย  บูรณะไทย  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนครได้นำกระเช้าของขวัญไปสวัสดีปีใหม่ คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานใกล้เคียง

 http://www.siamvip.com/ManageFiles/http://www.siamvip.com/ManageFiles/FileUploads/snk/imgUploads/S__140263447.jpg       

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์   
 

 

 

นายอำนวย  บูรณะไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร

 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร
  
 

  

 

 

กิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาโรงเรียนและชุมชน

 
เป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียน
  ได้มีจิตอาสาเพื่อกระตุ้นให้แต่ละคน
  ได้ลุกขึ้นมาทำความดีกันเพื่อโรงเรียน
  และชุมชนของเราจะได้ งดงาม สะอาด
  และ เรียบร้อยยิ่งขึ้น

 

 

 
 
   
   

โรงเรียนศรีนคร  414 หมู่ 3 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180  โทร.055-652988
design by jutamattt email :
jutamattt@gmail.com